Huurders Vereniging Hoogheem
Huurders Vereniging Hoogheem
Rechten & plichten

 

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE HUURDER EN DE VERHUURDER:


Daar waar partijen naast de huurprijs vergoedingen voor de levering van goederen en/of diensten overeenkomen treden de van dwingend recht zijnde bepalingen van de art. 7:259, 7:260 en 7:261 BW in werking.

In deze artikelen is onder meer geregeld dat de verhuurder:
  •  
    jaarlijks een naar (kosten)soort uitgesplitst overzicht aan de huurder dient te verstrekken binnen de daarvoor gestelde termijn;
  • na het verstrekken van het overzicht de huurder, op diens verzoek, de gelegenheid moet bieden tot inzage van de aan het overzicht ten grondslag liggende boeken en andere zakelijke bescheiden.

Bovenstaande artikelen houden voor de verhuurder in dat hij recht heeft op:
  • de betaling van de vergoedingen,
  • de volledige in de wet genoemde termijn om tot het verstrekken van een overzicht te komen, - verhogen van het voorschotbedrag.

De bovenstaande artikelen houden voor de huurder in dat hij recht heeft op:

  • de levering van de overeengekomen goederen en/of diensten;
  • een overzicht binnen de in de wet genoemde termijn;
  • inzage in de aan het overzicht ten grondslag liggende bescheiden, na het verstrekken van een overzicht.
 

 

HomeHoogheemBurenFoto'sHandige linksNieuwsbriefLid wordenGevraagd en aangeboden