Huurders Vereniging Hoogheem
Huurders Vereniging Hoogheem
Hoogheem

 

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE HUURDER EN DE VERHUURDER:

Daar waar partijen naast de huurprijs vergoedingen voor de levering van goederen en/of diensten overeenkomen treden de van dwingend recht zijnde bepalingen van de art. 7:259, 7:260 en 7:261 BW in werking.

In deze artikelen is onder meer geregeld dat de verhuurder:

 • jaarlijks een naar (kosten)soort uitgesplitst overzicht aan de huurder dient te verstrekken binnen de daarvoor gestelde termijn;
 • na het verstrekken van het overzicht de huurder, op diens verzoek, de gelegenheid moet bieden tot inzage van de aan het overzicht ten grondslag liggende boeken en andere zakelijke bescheiden.

Bovenstaande artikelen houden voor de verhuurder in dat hij recht heeft op:
 • de betaling van de vergoedingen,
 • de volledige in de wet genoemde termijn om tot het verstrekken van een overzicht te komen, - verhogen van het voorschotbedrag.

 De bovenstaande artikelen houden voor de huurder in dat hij recht heeft op:
 • de levering van de overeengekomen goederen en/of diensten;
 • een overzicht binnen de in de wet genoemde termijn;
 • inzage in de aan het overzicht ten grondslag liggende bescheiden, na het verstrekken van een overzicht.


GALERIJ EN OPENBARE RUIMTEN

Om overlast te beperken en om hulpdiensten zoals politie, brandweer en g.g.d. niet te belemmeren worden de galerijen en openbare ruimten zoals hallen en entrees vrijgehouden van:

 • (Brom/motor)fietsen, kinderspeelgoed, stepjes en dergelijke
 • Bankjes, stoelen andere zitjes
 • Plantenbakken
 • Vuilniszakken
 • Kinderwagens, buggy’s, winkelwagens en dergelijke

 • Daarnaast wordt er door de bewoners op toegezien dat er in de algemene ruimten niet door kinderen wordt gespeeld en dat zich er geen jongeren ophouden.

HOOGHEEM HEEFT DE BESTE KINDERSPEELPLAATS 

De Romulus-welpen van Scouting Boxtel (een groep jongens van 7 tot 11 jaar), hebben vorige week zaterdag zes Boxtelse speeltuinen getest.

De welpen werd gevraagd de speeltuinen te beoordelen op veiligheid, het aantal toestellen, onderhoud en schoonheid. De leiding heeft de kwaliteit van de bankjes getest. Het ging om de volgende speeltuinen: Essche Heike (wandelpark Molenwijk), Dufourstraat, Corpus, Houtwerf, Duinen- daal en Hoogheem.

speeltuin

 

Als beste kwam de speeltuin bij Hoogheem uit de bus, op de tweede plaats eindigde het speelterrein aan de Houtwerf. Onvoldoende scoorden de speeltuinen bij Duinendaal en de Corpus. Over het algemeen scoren de speeltuinen een voldoende (6,5). 'De kinderen vinden de schommels over het algemeen niet veilig.

De spectaculaire toestellen zijn favoriet, maar worden ook als onveilig ervaren. Veel afval zijn ze niet tegen gekomen, op schoonheid scoren de speeltuinen een 6, niet slecht maar kan natuurlijk altijd beter', aldus Joris Maas in Brabants Centrum over de test- resultaten.

De welpen formuleerden aanbevelingen voor de gemeente, die de speeltuinen moet onderhouden.

BRABANT WATER

Het is een beetje verwarrend op Hoogheem maar uw drinkwater wordt door de woonstichting in rekening gebracht en is inbegrepen in uw maandelijkse servicekosten. De woonstichting heeft per complex één hoofdmeter voor het watergebruik en alle wooneenheden zijn daar met een eigen meter op aangesloten. Vandaar dat u het waterverbruik ook jaarlijks aan de woonstichting moet opgeven.


DE GESCHIEDENIS

De Hoogheemflats zijn eind jaren zestig en begin jaren zeventig gebouwd volgens het zogenaamde baksteenmontage systeem.

Montagebouw werd gezien als een mogelijkheid om door inschakeling van ongeschoolde krachten toch tot een grotere bouwproductie te komen. Een van de systemen die werd beproefd omvatte de bouw met gevelelementen. Onder de gevelelementen ontstonden

 

spannings- verschillen met als gevolg scheuren in het metselwerk.
 

 


HomeHoogheemBurenFoto'sHandige linksNieuwsbriefLid wordenGevraagd en aangeboden